HDV enfeksiyonunun tanı, yönetim ve tedavisi: Türkiye 2017 Rehberi (TKAD - VHSD)

Mustafa Kemal ÇELEN