K3 – Konferans - E-İletişimde Yapılan Hatalar

Oturum Başkanları: Tülay Özdemir, Oğuzhan Okutan